Vicerektor: Vi skal lære mere om robotterne

Onsdag den 26. og torsdag den 27. september er der RoboInsights på Kulturværftet. Det er en konference om fremtiden sammen med robotter, i erhvervs- og privatlivet, hvor 27 fagpersoner skal holde foredrag. 64 elever fra 3. årgang på Teknisk Gymnasium (HTX) og Handelsgymnasiet (HHX) deltager i konferencens første dag, hvor der er fokus på intelligente løsninger i forhold til service- og sundhedssektoren. Eleverne med handels- og økonomiske kompetencer og eleverne med de tekniske og innovative kompetencer har arbejdet sammen som optakt til deltagelsen på konferencen.

Keep me updated

Subscribe to our newsletter

Scroll to Top
Scroll to Top
Sign up for our Newsletter here

We use cookies to give you the best experience. By using our site, you accept the use of cookies.